De Backerstraat 25, 2685 TC Poeldijk - M 06 31 64 99 75 - Ewiebe@wiebevanderweide.nl - Linkedin

Waarom organisatiecoaching?

Je kunt structuur aanbrengen in een organisatie, maar daarmee werkt die organisatie niet meteen gestructureerd. Waar mensen samenwerken, werken mensen namelijk ook langs elkaar heen. Als organisatiecoach help ik om dit soort patronen te doorbreken.

In ruim 30 jaar als verpleegkundige, afdelingshoofd en locatiemanager in de zorg, zag ik het effect van goede en slechte samenwerking. De blinde vlekken bij managers, de onvrede bij de koffie-automaat, maar ook de positieve invloed van gelukkige en betrokken teamleden. Nu zet ik mij als organisatiecoach in om de samenwerking binnen instellingen en bedrijven te verbeteren.

Hoe werkt organisatiecoaching?

Dat begint met kijken, vragen en luisteren. Op basis van onderzoek maak ik een analyse die ik voorleg aan de opdrachtgever. Samen met betrokkenen bepalen we welke patronen we gaan veranderen. Door aanpassingen in de organisatie, of juist door team- en leiderschapsontwikkeling.

Samenwerking en communicatie staan daarbij centraal. Het zijn doorlopende mechanismen die je kunt bijsturen. Maar hoewel we machines regelmatig controleren, laten we mensen vaak op hun beloop. Terwijl juist die mensen het verschil maken.

Wat doe ik?

Individuele coaching
Een volgende stap in uw carrière, het omgaan met terugkerende zorgen en problemen op de werkvloer. Ik help op een pragmatische manier om valkuilen te herkennen en patronen te doorbreken.

Reflectie (supervisie)
Je kunt ontzettend veel van jezelf leren als je weet hoe je moet kijken. Je leert te leren van je werk. Ik maak duidelijk hoe je als individu, team, of organisatie reflecteert op het eigen werk en hoe je die reflectie omzet in productieve veranderingen.

Teamcoaching (teamontwikkeling)
Samen werken is niet hetzelfde als samenwerken. Ik zorg dat alle leden van een team inzien wat het verschil is en wat de meerwaarde is van een goed georganiseerde, samenwerkende groep; zowel op zakelijk als menselijk niveau.

Leiderschapsontwikkeling
Iedereen geeft leiding op zijn eigen manier, dus iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Ik leer je hoe je die herkent, erkent en met die basis kan groeien als leidinggevende.

Organisatiecoaching
Zorgen dat collega’s een verandering als een positieve ontwikkeling zien. Ik help om verbeteringen op zo’n manier op gang te brengen, dat ze door een hele organisatie worden gedragen.

Coaching bij stress en burnout
Werk en privé zo inrichten dat ze elkaar ondersteunen in plaats van tegenwerken. Ik laat oorzaken en gevolgen zien en help bij het creëren van een nieuwe, gezonde balans.

Wie ben ik?

Ik ben Wiebe van der Weide. Het grootste deel van mijn werkend leven speelde zich af in de zorg. Een plek waar je bijdraagt aan de maatschappij, maar daarom ook veel te maken krijgt met organisatorische veranderingen. Die veranderingen maakte ik mee als verpleegkundige, maar ook als manager.

In die verschillende functies heb ik altijd oog gehad voor de dynamiek van een organisatie. Waarom maken we bepaalde keuzes? Wie werkt op welke plek en wat kan die daar bijdragen? Die nieuwsgierigheid bracht me waar ik nu ben: organisatiecoach.

Een onafhankelijke partij met de vragen die niemand stelt. Die een dialoog op gang brengt tussen de verschillende lagen in een organisatie. Niet alleen bij zorginstellingen, maar ook bij organisaties in onderwijs en veiligheid. Plekken met eenzelfde maatschappelijk doel en vergelijkbare organisatorische processen.

Reviews

een rustige coach met open oor en open mind

Wiebe heeft een coachtraject gedaan op een van mijn woningen.
In dit traject heb ik Wiebe ervaren als een rustige coach met open oor en open mind luisterend naar het team.
De medewerkers hebben zich gehoord gevoeld en met de uitkomsten van de sessies zijn we als team aan de slag gegaan. Door zijn werkwijze heeft hij in een lastige tijd toch veel boven water kunnen halen en daardoor het team weer een zet in de goede richting gegeven waarin de teamleden zich verder kunnen ontwikkelen maar ook inzicht in elkaar hebben gekregen.

Ik heb de gesprekken met Wiebe als inspirerend en doordacht ervaren.

Nynke Hoitinga
Zorgmanager te Delft
Ipse de bruggen

Wiebe van der Weide
2021-09-26T14:42:29+01:00

Nynke Hoitinga
Zorgmanager te Delft
Ipse de bruggen

Wiebe heeft een coachtraject gedaan op een van mijn woningen. In dit traject heb ik Wiebe ervaren als een rustige coach met open oor en open mind luisterend naar het team. De medewerkers hebben zich gehoord gevoeld en met de uitkomsten van de sessies zijn we als team aan de slag gegaan. Door zijn werkwijze heeft hij in een lastige tijd toch veel boven water kunnen halen en daardoor het team weer een zet in de goede richting gegeven waarin de teamleden zich verder kunnen ontwikkelen maar ook inzicht in elkaar hebben gekregen. Ik heb de gesprekken met Wiebe als inspirerend en doordacht ervaren.

Een fijne supervisor die luistert en zorgt voor deskundige begeleiding.

Wiebe heeft mij en twee andere studenten begeleid bij een supervisie traject van 12 bijeenkomsten. In dit traject heb ik Wiebe als een zeer rustige, meelevende en goede supervisor ervaren. Wiebe kan iemand echt in zijn/haar kracht zetten, ervoor zorgen dat je je gehoord voelt en zorgen voor een open en vertrouwde sfeer binnen een groep. Door de juiste vragen te stellen en geen oordelen te vellen, kom je verder in een leerproces en heerst er een open sfeer waarin iedereen zichzelf durft open te stellen. Door de juiste begeleiding van Wiebe als supervisor heb ik mij verder kunnen ontwikkelen als professional. Wiebe durfde kritische vragen te stellen waardoor je aan het denken gezet werd. De supervisiebijeenkomsten zijn voor mij daardoor erg waardevol geweest.

Ik heb Wiebe als een fijne, professionele, ervaren en behulpzame supervisor ervaren.

Linda van der Zijden
Student Social Work

Wiebe van der Weide
2021-10-20T16:11:48+01:00

Linda van der Zijden
Student Social Work

Wiebe heeft mij en twee andere studenten begeleid bij een supervisie traject van 12 bijeenkomsten. In dit traject heb ik Wiebe als een zeer rustige, meelevende en goede supervisor ervaren. Wiebe kan iemand echt in zijn/haar kracht zetten, ervoor zorgen dat je je gehoord voelt en zorgen voor een open en vertrouwde sfeer binnen een groep. Door de juiste vragen te stellen en geen oordelen te vellen, kom je verder in een leerproces en heerst er een open sfeer waarin iedereen zichzelf durft open te stellen. Door de juiste begeleiding van Wiebe als supervisor heb ik mij verder kunnen ontwikkelen als professional. Wiebe durfde kritische vragen te stellen waardoor je aan het denken gezet werd. De supervisiebijeenkomsten zijn voor mij daardoor erg waardevol geweest. Ik heb Wiebe als een fijne, professionele, ervaren en behulpzame supervisor ervaren.

Een oprechte, warmhartige man met een doortastende en licht confronterende manier van vragen stellen

Wiebe heeft mij ondersteund bij het maken van een portfolio voor een werkgerelateerde assessment. Ik ervoer hem als een oprechte, warmhartige man met een doortastende en licht confronterende manier van vragen stellen die ik persoonlijk heel prettig en helpend vond. Het belangrijkste was de ruimte om volledig mezelf te zijn. Daar heb ik zelf weinig moeite mee maar het voelen van onvoorwaardelijk acceptatie en nieuwsgierigheid van Wiebe creëerde veiligheid om steeds tot dieper laagjes in mijzelf te kunnen komen. Dit werkte uiteindelijk verhelderend en bekrachtigend. Ik heb mijn diploma met succes afgerond.

Dankjewel Wiebe!

Jane Mcdonald
GGZ-agoog

Wiebe van der Weide
2022-09-28T19:18:11+01:00

Jane Mcdonald
GGZ-agoog

Wiebe heeft mij ondersteund bij het maken van een portfolio voor een werkgerelateerde assessment. Ik ervoer hem als een oprechte, warmhartige man met een doortastende en licht confronterende manier van vragen stellen die ik persoonlijk heel prettig en helpend vond. Het belangrijkste was de ruimte om volledig mezelf te zijn. Daar heb ik zelf weinig moeite mee maar het voelen van onvoorwaardelijk acceptatie en nieuwsgierigheid van Wiebe creëerde veiligheid om steeds tot dieper laagjes in mijzelf te kunnen komen. Dit werkte uiteindelijk verhelderend en bekrachtigend. Ik heb mijn diploma met succes afgerond. Dankjewel Wiebe!

Stabiel aanspreekpunt.

Wiebe heeft eind 2022 ruim 3 maanden gewerkt als interim manager binnen het Parkhuis. Wiebe heeft in deze periode het team een stabiel aanspreekpunt geboden, waarbij hij steeds de tijd heeft genomen om met medewerkers individueel in gesprek te gaan. Hij heeft veel aandacht gehad voor versterking van het team in eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor heeft het team een goede ontwikkeling doorgemaakt.

 

Hilde Hulsen
Clustermanager Zorg
Het Parkhuis

Wiebe van der Weide
2023-04-12T21:56:52+01:00

Hilde Hulsen
Clustermanager Zorg
Het Parkhuis

Wiebe heeft eind 2022 ruim 3 maanden gewerkt als interim manager binnen het Parkhuis. Wiebe heeft in deze periode het team een stabiel aanspreekpunt geboden, waarbij hij steeds de tijd heeft genomen om met medewerkers individueel in gesprek te gaan. Hij heeft veel aandacht gehad voor versterking van het team in eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor heeft het team een goede ontwikkeling doorgemaakt.  

Heldere analyses door mensgerichte benadering

Sinds enkele weken mag ik samenwerken met Wiebe in een teamontwikkelingstraject. Wiebe maakt heldere analyses van het team en weet dit goed in de praktijk te weerleggen. Zijn coachende stijl maakt dat medewerkers zelf nadenken en zelf antwoorden geven zodat het ook van hen is en blijft. Opmerkelijk is dat medewerkers in korte tijd heel open zijn naar hem door zijn mensgerichte benadering.

Marjan van der Dussen, zorgmanager het Parkhuis

Wiebe van der Weide
5
2020-01-02T16:29:47+01:00

Marjan van der Dussen, zorgmanager het Parkhuis

Sinds enkele weken mag ik samenwerken met Wiebe in een teamontwikkelingstraject. Wiebe maakt heldere analyses van het team en weet dit goed in de praktijk te weerleggen. Zijn coachende stijl maakt dat medewerkers zelf nadenken en zelf antwoorden geven zodat het ook van hen is en blijft. Opmerkelijk is dat medewerkers in korte tijd heel open zijn naar hem door zijn mensgerichte benadering.

Doeltreffende en effectieve coaching

Na 2 maanden samengewerkt te hebben met Wiebe kan ik zeggen dat de coaching doeltreffend is en zeer effectief! Wiebe stelt de juiste vraag op het juiste tijdstip en legt de vinger op de "zere plek". Hierdoor wordt het team zich bewust van de problemen die zich onder de oppervlakte bevinden, waardoor de samenwerking en de communicatie is gestagneerd.

Door het open karakter van Wiebe en de rust die hij uitstraalt ontvangt hij snel het vertrouwen van de medewerker waardoor het team onder zijn coaching snelle slagen maakt met elkaar. Het is prettig om met Wiebe samen te werken en ik zie uit naar de volgende keer!

Andrea Groenendijk, zorgmanager het Parkhuis

Wiebe van der Weide
5
2020-06-16T10:36:08+01:00

Andrea Groenendijk, zorgmanager het Parkhuis

Na 2 maanden samengewerkt te hebben met Wiebe kan ik zeggen dat de coaching doeltreffend is en zeer effectief! Wiebe stelt de juiste vraag op het juiste tijdstip en legt de vinger op de "zere plek". Hierdoor wordt het team zich bewust van de problemen die zich onder de oppervlakte bevinden, waardoor de samenwerking en de communicatie is gestagneerd. Door het open karakter van Wiebe en de rust die hij uitstraalt ontvangt hij snel het vertrouwen van de medewerker waardoor het team onder zijn coaching snelle slagen maakt met elkaar. Het is prettig om met Wiebe samen te werken en ik zie uit naar de volgende keer!

Ondersteuning van zorgprofessionals op de IC

Wiebe kwam op vrijwillige basis ons Mental Support team versterken in het HagaZiekenhuis.
Met zijn achtergrond als verpleegkundige, manager en supervisor konden we hem samen met een Haga coach inzetten voor ondersteuning van zorgprofessionals op de IC.

Hij wist zich in korte tijd een rustige en betrokken plek te verwerven in het Mental Support Team en nauw betrokken bij de support van de medewerkers. Zijn senioriteit en ervaring als coach kwamen oa tot uiting in zijn rust, zijn opmerkzaamheid, en zijn manier van luisteren en vragen stellen. Hij was alert om de landelijke inzichten rondom begeleiding van mensen in crisissituaties op de voet te volgen.

Hij was trouw, consequent aanwezig daar waar nodig en een actief teamlid.
We zijn Wiebe zeer erkentelijk voor zijn inzet.

Hella de Wit
Coach/intervisiebegeleider medisch domein, HagaZiekenhuis - Kernteamlid Mental Support Team HagaZiekenhuis

Wiebe van der Weide
5
2019-09-19T13:53:14+01:00

Hella de Wit
Coach/intervisiebegeleider medisch domein, HagaZiekenhuis - Kernteamlid Mental Support Team HagaZiekenhuis

Wiebe kwam op vrijwillige basis ons Mental Support team versterken in het HagaZiekenhuis. Met zijn achtergrond als verpleegkundige, manager en supervisor konden we hem samen met een Haga coach inzetten voor ondersteuning van zorgprofessionals op de IC. Hij wist zich in korte tijd een rustige en betrokken plek te verwerven in het Mental Support Team en nauw betrokken bij de support van de medewerkers. Zijn senioriteit en ervaring als coach kwamen oa tot uiting in zijn rust, zijn opmerkzaamheid, en zijn manier van luisteren en vragen stellen. Hij was alert om de landelijke inzichten rondom begeleiding van mensen in crisissituaties op de voet te volgen. Hij was trouw, consequent aanwezig daar waar nodig en een actief teamlid. We zijn Wiebe zeer erkentelijk voor zijn inzet.

Een gedegen en kundige sparringpartner in de zorg

In het HagaZiekenhuis hebben we ten tijde van de Corona periode een Mental Support Team opgericht. Wiebe bood, vanuit zijn ervaring als organisatiecoach, zichzelf aan om hier een bijdrage aan te leveren.

Ik heb Wiebe leren kennen als een zeer innemende en bevlogen persoonlijkheid. Wiebe observeert aandachtig en is oprecht geïnteresseerd in wat de zorgprofessionals bezig houdt. Hij is instaat om telkens het gesprek te verdiepen waarbij hij kijkt naar de afwegingen die een individu maakt en hoe dit past in de organisatie context.

Wiebe is door zijn ervaring in de zorg een gedegen en kundige sparringpartner die je tot denken kan aanzetten waarna je zelf tot actie kan overgaan.


Frank Tetteroo, Coach HagaZiekenhuis

Wiebe van der Weide
2020-06-16T10:42:35+01:00

Frank Tetteroo, Coach HagaZiekenhuis

In het HagaZiekenhuis hebben we ten tijde van de Corona periode een Mental Support Team opgericht. Wiebe bood, vanuit zijn ervaring als organisatiecoach, zichzelf aan om hier een bijdrage aan te leveren. Ik heb Wiebe leren kennen als een zeer innemende en bevlogen persoonlijkheid. Wiebe observeert aandachtig en is oprecht geïnteresseerd in wat de zorgprofessionals bezig houdt. Hij is instaat om telkens het gesprek te verdiepen waarbij hij kijkt naar de afwegingen die een individu maakt en hoe dit past in de organisatie context. Wiebe is door zijn ervaring in de zorg een gedegen en kundige sparringpartner die je tot denken kan aanzetten waarna je zelf tot actie kan overgaan.
5
3
Wiebe van der Weide

Wat is uw ervaring? Zou u er een review over willen schrijven?

Stuurt u mij dan een mail met daarin uw motivatie en hoeveel sterren u mij zou geven.
Voeg eventueel een foto toe en welke naam er onder de review mag. Dit kan naar: wiebe@wiebevanderweide.nl

Hartelijk dank!

Direct contact?

Linkedin

Whatsapp

Copyright ©2019 Wiebe van der Weide - Alle rechten voorbehouden - BTW-id NL001182543B26 - Kvk 73207918 - Design & Hosting: WestDijk Reclame

Scroll to top